Ångerrätt

1. Ångerrätt för konsumenter (enligt Konsumentköplagen)

Konsumenten är en en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet. (enligt Konsumentköplagen)

1.1. Ångerrätt

När du handlar på premiumxl.se har du 30 dagars ångerrätt utan att ange något anledning. Ångerfristen på en månad löper från den dag

- då konsumenten (du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte näringsman) mottar varan.

- då konsumenten (du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte näringsman) mottar den sista varan respektive den sista delen av varan i sin besittnig (om avtalet avser flera varor eller en vara som består av flera delar)

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett meddelande till oss (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Tyskland, Telefon: 0541-977657-01, Telefax: 0541-977657-00, E-postadress: [email protected])

Till e-post kan du använda den bifogade blanketten, men det är naturligtvis inte obligatorisk.

Meddellanden om ångerrätten måste ha skickats innan ångerfristen löpt ut.

2. Ångerrättens innebörd

Om du utövar din ångerrätt, kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder) omedelbart men senast till den 30. dagen från din meddelandets ankomst.

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina produkter. Återbetalning kostar dig ingenting.

Vi förbehåller oss rätten att vänta med återbetalningen till dess vi har fått tillbaka varorna (skickat med pakettjänst) från dig, eller till dess du visar att du har returnerat varan.

Returnera varor med pakettjänst

Om du utövar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag du meddellade oss önskan att utöva ångerrätten, sända tillbaka varan/varorna.
Returfraktkostnaden för produkter som kan skickas med pakettjänst står du för själv.

Returkostnader för produkter som inte kan skickas med pakettjänst står premiumxl.se.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

(enligt Distans- och hemförsäljningslagen)

3. Undantag från ångerrätten (enligt Distans- och hemförsäljningslagen)

Konsumenten har inte ångerrätt när avtalet ingåtts på distans och avser:

- varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

- en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.

- en vara eller en tjänst och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan kontrollera.

- en tidning eller en tidskrift (förutom tidningsprenumeration).

- en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten

- en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,

- en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten

Treten Sie der Premiumxl Community bei: