Sekretesspolicy

 

Varmt välkommen till vår webbsida! Dataskydd är en viktig del av e-handel.

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få information från oss på premiumxl.se om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vi vill här informera dig om vår insamling och användnig av data.

 

Om inte annat anges är nedan tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte juridiskt obligatoriskt och krävs inte för att avtalet ska ingås.

 

Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till oss. Underlåtenhet att göra detta får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge behandlingsförfarandena nedan inte anger något annat.

"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Serverlogfiler

 

Du kan använda våra webbplatser utan att skicka in dina personuppgifter.

Varje gång vår webbplats öppnas överförs användardata till oss eller våra webbhotell / IT-leverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggar. Denna lagrade data inkluderar till exempel namnet på webbplatsen som anropas, datum och tid för begäran, IP-adress, mängden data som överförs och leverantören som begär begäran. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1. 1, bokstav f), GDPR på grund av våra legitima intressen för att säkerställa en smidig drift av vår webbplats samt förbättra våra tjänster.

 

 

 

Kontakt

 

Ansvarig person/Dataskyddsombud

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Företag som ansvarar för databehandling:

OPDATENSCHUTZ.de, Wiekesch 1, 26689 Apen Deutschland, (0 44 88) 52 91 42, [email protected]

 

Kontakta dataskyddsombud dirket:  [email protected]

 

 

 

Proaktiv kontakt med kunden via e-post

 

Om du tar kontakt med oss proaktivt via e-post ska vi samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetekst) endast i den utsträckning som du tillhandahåller. Syftet med databehandlingen är att hantera och svara på din kontaktförfrågan.

 

Om den ursprungliga kontakten tjänar till att genomföra förhandskontrakt (t.ex. samråd i fråga om köpintresse, skapande av beställningar) eller avser ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 ( b) GDPR.

 

Om den ursprungliga kontakten inträffar av andra skäl, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f) GDPR i syfte att vårt övergripande, berättigade intresse för att hantera och svara på din begäran. I det här fallet har du av skäl som hänför sig till din särskilda situation rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig och utförs på grundval av artikel 6.1 fPR.

Vi kommer bara att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer därefter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har kommit överens om ytterligare behandling och användning.

 

 

 

Insamling och bearbetning vid kontaktformuläret

 

När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetekst) inom det räckvidd du tillhandahåller. Databehandlingen är avsedd att ta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av dina överförda data. Bearbetning kommer att utföras på grundval av konst. 6 (1) upplyst. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs med ditt samtycke fram till återkallelsen. Vi kommer bara att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina uppgifterna att raderas, såvida du inte har kommit överens om att vidare bearbeta och använda.

 

 

 

Beställning med kundkonto

 

När du skapar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Databehandlingen är avsedd för att förbättra din köpupplevelse och förenkla hanteringen av din beställning. Behandlingen utförs på basis av konst. 6 (1) på. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs med ditt samtycke fram till återkallelsen. Ditt kundkonto raderas sedan.

 

 

 

Insamling, behandling och vidarebefordran av personuppgifter i beställning

 

När du lägger en beställning samlar vi in ​​och använder bara dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra och hantera din beställning samt behandla dina förfrågningar. Tillhandahållande av uppgifter krävs för att ingå ett kontrakt. Underlåtenhet att lämna nödvändiga uppgifter förhindrar att ett kontrakt ingås. Behandlingen ska ske på grundval av artikel 6.1. 1 (b), GDPR och krävs för utförandet av ett kontrakt med dig.

Dina uppgigfter vidarebefordras här till rederiet, betalningstjänster, leverantörer och IT-tjänster som hanterar beställningen. Vi följer strikt de lagliga kraven i alla fall. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.

 

 

Användning av din e-postadress för nyhetsbrev

 

Vi använder din e-postadress utanför kontraktsbehandling uteslutande för att skicka ett nyhetsbrev för våra egna marknadsföringsändamål, om du uttryckligen har godkänt detta. Bearbetningen kommer att utföras på grundval av konst. 6 (1) upplyst. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs med ditt samtycke fram till återkallelsen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att använda den relevanta länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer sedan att tas bort från distributören. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring under orderbehandlingen. Det kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

 

 

 

Merchandise management    

 

Användning av ett externt varuinformationssystem

 

Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med orderbehandlingen. För detta ändamål skickas dina personuppgifter till:

 

ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Tyskland

 

EDV Beratung, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth

 

 

 

Användning av betalningstjänster

 

Användning av PayPal

 

Alla PayPal-transaktioner täcks av PayPal Data Protection Statement. Du hittar detta på https://www.paypal.com/sv/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sv

 

Användning av PayPal Express

 

Vår webbsida använder betalningstjänsten PayPal Express från Paypal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; “PayPal”).

 

Databehandling gör att vi kan erbjuda dig möjligheten att betala via PayPal Express. För att integrera denna betalningstjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar data när du besöker webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhet, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies (kakor) kan användas för detta ändamål. Cookies gör att din webbläsare kan identifieras. Databehandling, särskilt placering av cookies utförs på grundval av artikel 6.1 f) GDPR på grund av vårt övergripande legitima intresse för ett kundorienterat urval av olika betalningsmetoder. Av skäl relaterade till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling av personuppgifter om dig och göras i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Genom att välja och använda PayPal Express kommer de data som krävs för betalningsbehandling skickas till PayPal för att verkställa avtalet omedelbart med din valda betalningsmetod. Information behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR. Mer information om databehandling med PayPal-betalningstjänsten finns här i policyen för dataskydd. (sekretesspolicy).

 

Användning av Amazon Payments

 

Vi använder Amazon Payments betalningstjänst på vår webbsida, av Amazon Payments Europe s. c. a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; ”Amazon Payments”).

 

Med databehandling kan du använda Amazon Payments-betalningsjänsten. För att integrera denna betalningstjänst är det viktigt att Amazon Payments samlar in, lagrar och analyserar data när du besöker webbplatsen (som IP-adress, enhet, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör att din webbläsare kan identifieras. databehandling, särskilt placering av cookies utförs på grundval av artikel 6.1 f) GDPR på grund av vårt övergripande legitima intresse för ett kundorienterat urval av olika betalningsmetoder. Av skäl relaterade till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling av personuppgifter om dig och göras i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Genom att välja och använda "Amazon Payments" skickas de data som krävs för betalningsbehandling till PayPal för att verkställa avtalet omedelbart med din valda betalningsmetod. Information behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR. Mer information om databehandling med betalningstjänsten Amazon Payments finns i policyen för dataskydd på: https://pay.amazon.com/sv/help/201212490

 

 

 

Cookies (Kakor)

 

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare på deras datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en distinkt karaktärssträng som gör att webbläsaren kan identifieras tydligt när webbplatsen kallas igen. Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av kakor. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli meddelad innan du ställer in cookies och du kan bestämma om du vill acceptera den här inställningen i båda fallen, samt förhindra lagring av kakor och överföring av de data de innehåller. . Cookies som redan är sparade kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats till fullo. Använd länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar cookies (eller inaktiverar dem bland annat) i större webbläsare:

 

Chrome-webbläsare:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/ enable-and-disable-cookies-site-preferenser support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Vi använder också cookies för att rikta besökare till andra webbplatser med målinriktade marknadsföring relaterade till deras intressen. Bearbetning sker på grundval av § 15.3 TMG (Telemedia Act) samt konst. 6 (1) tänd. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är pseudonymiserade med hjälp av tekniska åtgärder. Det är därför inte möjligt att ansluta data till din person. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter som gäller dig. Du har rätt att veto denna behandling av dina personuppgifter enligt konst. 6 (1) tänd. f GDPR genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Vi skulle dock vilja påpeka att detta kan förhindra att du utnyttjar alla funktioner på denna webbplats. Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller inaktivera dem bland annat) i stora webbläsare:

 

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/enbar-och-disable-cookies-websitepreferences

 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Tekniskt nödvändiga kakor

 

Tekniskt nödvändiga kakor i den utsträckning som ingen annan information tillhandahålls i Sekretesspolicy nedan, använder vi bara skiva tekniskt nödvändiga cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies tillåter också våra system att känna igen din webbläsare efter en sidbyte och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter en sidbyte. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 lit. f. GDPR på grund av vårt i stort sett legitima intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen såväl som en användarvänlig och effektiv design av våra leveranskedjatjänster. Du har rätt att lägga ned veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6.1. f GDPR av skäl relaterade till din personliga situation.

 

 

 

Användning av Google Analytics

 

Vår webbplats använder Google Analytics webbanalystjänst från Google LLC. (Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du vanligtvis är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den ansvariga för dina uppgifter.

 

Därför är Google Ireland Limited det Google-anslutna företaget som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för att följa gällande dataskyddslagar.

 

Behandlingen av data tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare och för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att utarbeta webbplatsaktivitetsrapporter och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören angående webbplatsens och Internetanvändningen. I den här processen kan följande information samlas in, inklusive: IP-adress, datum och tid för platsåtkomst, klickbana, webbläsare och enhetsinformation du använder, besökta sidor, webbadress till referens (webbplats du använder för gå till vår webbplats), platsinformation, inköpsaktiviteter. IP-adressen som skickas från din webbläsare i Google Analytics är inte kopplad till någon annan information som Google har. Google Analytics använder teknik som kakor, webbläsare i webbläsare och spårningspixlar som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av dem omedelbart överförs din användning av denna webbplats till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats.

 

Google använder detta för att förkorta din IP-adress i förväg inom EU: s medlemsstater eller i andra undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Databehandlingen, särskilt placering av kakor, utförs på grundval av artikel 6.1 fPP på grund av vårt övergripande legitima intresse för den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen.

 

Av skäl som hänför sig till din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig och utförs i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

 

Du kan också förhindra insamling av data (inklusive din IP-adress) som genereras av Google Analytics och relaterade till din användning av webbplatsen av Google samt bearbetning av denna information av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program tillgängligt på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på flera enheter kan du placera en opt-out-cookie. Avvisande cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste implementera opt-out på alla system och enheter som du använder, så att detta fungerar heltäckande. Om du tar bort opt-out-cookien överförs förfrågningar till Google igen. När du klickar här kommer opt-out-kakan att placeras: Inaktivera Google Analytics. Du kan hitta mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskydd på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och / eller https://www.google.de/intl/de/policies/ och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

 

 

Användning av YouTube

 

Vår webbplats använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett företag som är anslutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Den här funktionen visar YouTube-videor i iFrame på webbplatsen. Inställningen "avancerat sekretessläge" är aktiverad här. Detta förhindrar YouTube från att lagra webbplatsbesökarinformation. Det är bara om du tittar på en video som informationen överförs till och lagras av YouTube. Dina uppgifter kan överföras till USA. Dina uppgifter kan överföras till USA.

Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 fPR på grund av vårt legitima intresse för den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Av skäl som hänför sig till din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig och utförs i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Mer information om de uppgifter som samlas in och används av YouTube och Google och dina tillhörande rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes sekretesspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

 

 

Information om uppgifter - redigering, blockering, borttagning, lagringstid

 

Lagringstid

 

Efter att avtalsenlig behandling har slutförts, lagras uppgifterna initialt under garantiperiodens längd, sedan i enlighet med de lagringsperioder som föreskrivs i lag, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att perioden har gått, såvida du inte har kommit överens om för vidare bearbetning och användning.

 

 

Den drabbade personens rättigheter

 

Om de lagliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15 till 20 GDPR:

 

Rätt till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätt att invända mot behandling baserad på konst. 6 (1) GDPR, och för bearbetning för direkt marknadsföring, enligt art. 21 (1) GDPR.

 

 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

 

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt art. 77 GDPR om du tror att dina uppgifter inte behandlas lagligt.

 

 

Rätt att invända

 

Om den databehandling som beskrivs här är baserad på våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR, har du rätt av skäl som härrör från din särskilda situation att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida effekt.

Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger dina intressen eller rättigheter och friheter, eller behandlingen är avsedd för påståenden, utövande eller försvar av juridiska anspråk.

 

Om personuppgifter behandlas för direkt reklam, kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen lyckas kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direkt reklam.

 

Version: 10/01/2022