Sekretesspolicy

Varmt välkommen på vår webbsida!

Dataskydd är en viktig del av e-handel.

Vi vill här informera dig om vår insamling och användnig av data.

Anonim uppgiftsinsamling

Du kan använda vår websida utan att behöva ange dina uppgifter. I det här fallet sparas ingen uppgift. För att förbättra och utveckla vår sortiment och erbjudanden, utvärderar vi statistiska uppgifterna, men det gäller inte dina personaluppgifter.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi samlar in bara de där personrelaterade uppgifter du meddelar med oss ( t ex ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt alla lagrade data som du meddelar oss) Dina personuppgifter insamlas och används enbart för den hela köpprocessen. Efter kontrakten slutförts bevarar vi dina personuppgifter inte längre än föreskriven enligt de relevante handels- och skatteregler.

Nyhetsbrev

För att skicka nyhetsbrev använder vi din e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse genom att klicka på „ prenumerera på nyhetsbrev”. Utan ditt tillstånd kommer din e-posadresse inte delas med tredje part. Vi använder din e-postadresse enbart för att skicka dig nyhetsbrev.

Om du senare inte vill ha vårt nyhetsbrev längre, kan du naturligtvis avsäga dig genom att klicka på länken i nyhetsbrev eller skicka ett meddelande till [email protected] .
Därefter kommer din e-posadresse att tas bort från vår lista.

Vidarebefordra personuppgifter

Premiumxl lämnar endast fina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt europeisk uppgiftsskyddslagstiftning.

Dina personrelaterade uppgifter kommer inte att delas med tredje part utan ditt samtycke. Undantag: våra partner som behöver medverka i handläggning (t ex banker, logistikföretag, paket tjänst). Uppgifterna delas bara i nödvändig utsträckning.

Användning av ett externt varuinformationssystem

Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med orderbehandlingen. För detta ändamål skickas dina personuppgifter till ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Tyskland EDV Beratung, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth

Användning av betalningstjänster

Användning av PayPal

Alla PayPal-transaktioner täcks av PayPal Data Protection Statement. Du hittar detta på https://www.paypal.com/sv/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sv

Användning av PayPal Express

Vår webbsida använder betalningstjänsten PayPal Express från Paypal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; “PayPal”).

Databehandling gör att vi kan erbjuda dig möjligheten att betala via PayPal Express. För att integrera denna betalningstjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar data när du besöker webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhet, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies (kakor) kan användas för detta ändamål. Cookies gör att din webbläsare kan identifieras. Databehandling, särskilt placering av cookies utförs på grundval av artikel 6.1 f) GDPR på grund av vårt övergripande legitima intresse för ett kundorienterat urval av olika betalningsmetoder. Av skäl relaterade till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling av personuppgifter om dig och göras i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Genom att välja och använda PayPal Express kommer de data som krävs för betalningsbehandling skickas till PayPal för att verkställa avtalet omedelbart med din valda betalningsmetod. Information behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR. Mer information om databehandling med PayPal-betalningstjänsten finns här i policyen för dataskydd.(sekretesspolicy).

Användning av Amazon Payments

Vi använder Amazon Payments betalningstjänst på vår webbsida, av Amazon Payments Europe s. c. a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; ”Amazon Payments”).

Med databehandling kan du använda Amazon Payments-betalningsjänsten. För att integrera denna betalningstjänst är det viktigt att Amazon Payments samlar in, lagrar och analyserar data när du besöker webbplatsen (som IP-adress, enhet, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör att din webbläsare kan identifieras. databehandling, särskilt placering av cookies utförs på grundval av artikel 6.1 f) GDPR på grund av vårt övergripande legitima intresse för ett kundorienterat urval av olika betalningsmetoder. Av skäl relaterade till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling av personuppgifter om dig och göras i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Genom att välja och använda "Amazon Payments" skickas de data som krävs för betalningsbehandling till PayPal för att verkställa avtalet omedelbart med din valda betalningsmetod. Information behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR. Mer information om databehandling med betalningstjänsten Amazon Payments finns i policyen för dataskydd på: https://pay.amazon.com/sv/help/201212490

Cookies (Kakor)

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare på deras datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en distinkt karaktärssträng som gör att webbläsaren kan identifieras tydligt när webbplatsen kallas igen. Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av kakor. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli meddelad innan du ställer in cookies och du kan bestämma om du vill acceptera den här inställningen i båda fallen, samt förhindra lagring av kakor och överföring av de data de innehåller. . Cookies som redan är sparade kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats till fullo. Använd länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar cookies (eller inaktiverar dem bland annat) i större webbläsare: Chrome-webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesMozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/ enable-and-disable-cookies-site-preferenser support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Vi använder också cookies för att rikta besökare till andra webbplatser med målinriktade marknadsföring relaterade till deras intressen. Bearbetning sker på grundval av § 15.3 TMG (Telemedia Act) samt konst. 6 (1) tänd. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är pseudonymiserade med hjälp av tekniska åtgärder. Det är därför inte möjligt att ansluta data till din person. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter som gäller dig. Du har rätt att veto denna behandling av dina personuppgifter enligt konst. 6 (1) tänd. f GDPR genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Vi skulle dock vilja påpeka att detta kan förhindra att du utnyttjar alla funktioner på denna webbplats. Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller inaktivera dem bland annat) i stora webbläsare: Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/enbar-och-disable-cookies-websitepreferences Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tekniskt nödvändiga kakor

Tekniskt nödvändiga kakor i den utsträckning som ingen annan information tillhandahålls i Sekretesspolicy nedan, använder vi bara skiva tekniskt nödvändiga cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies tillåter också våra system att känna igen din webbläsare efter en sidbyte och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter en sidbyte. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 lit. f. GDPR på grund av vårt i stort sett legitima intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen såväl som en användarvänlig och effektiv design av våra leveranskedjatjänster. Du har rätt att lägga ned veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6.1. f GDPR av skäl relaterade till din personliga situation.

Användning av Google Analytics

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics webbanalystjänst från Google LLC. (Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du vanligtvis är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den ansvariga för dina uppgifter. Därför är Google Ireland Limited det Google-anslutna företaget som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för att följa gällande dataskyddslagar. Behandlingen av data tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare och för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att utarbeta webbplatsaktivitetsrapporter och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören angående webbplatsens och Internetanvändningen. I den här processen kan följande information samlas in, inklusive: IP-adress, datum och tid för platsåtkomst, klickbana, webbläsare och enhetsinformation du använder, besökta sidor, webbadress till referens (webbplats du använder för gå till vår webbplats), platsinformation, inköpsaktiviteter. IP-adressen som skickas från din webbläsare i Google Analytics är inte kopplad till någon annan information som Google har. Google Analytics använder teknik som kakor, webbläsare i webbläsare och spårningspixlar som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av dem omedelbart överförs din användning av denna webbplats till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats.

Google använder detta för att förkorta din IP-adress i förväg i EU: s medlemsstater eller i andra undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I enlighet med USA-EU: s dataskyddsavtal är Google underlagt "Privacy Shield" och är därför skyldigt att följa europeiska lagar om dataskydd. Databehandlingen, särskilt placering av kakor, utförs på grundval av artikel 6.1 fPR på grund av vårt övergripande legitima intresse för den behovsbaserade och riktade webbdesignen. Av skäl relaterade till din särskilda situation har du när som helst rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter om dig som har gjorts i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Du kan också förhindra insamling av data (inklusive din IP-adress) genererad av Google Analytics och relaterad till din användning av Google-webbplatsen samt bearbetning av denna information av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt enligt följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv]. För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på flera enheter kan du placera en bortkakningskod. Avvisande cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. Du måste implementera opt-out på alla system och enheter du använder så att detta fungerar mycket. Om du tar bort bortkakningen kommer du att skicka in begäran igen till Google. Om du klickar här placeras opt-out-cookien: Inaktivera Google Analytics. Du kan hitta mer detaljerad information om användningsvillkor och dataskydd på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och / eller på https://www.google.de/intl/de/ policy / och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv.

Användning av YouTube

Vår webbplats använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett företag som är anslutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Den här funktionen visar YouTube-videor i iFrame på webbplatsen. Inställningen "avancerat sekretessläge" är aktiverad här. Detta förhindrar YouTube från att lagra webbplatsbesökarinformation. Det är bara om du tittar på en video som informationen överförs till och lagras av YouTube. Dina uppgifter kan överföras till USA. I enlighet med USA-EU: s dataskyddsavtal är Google underlagt "Privacy Shield" och är därför skyldigt att följa europeiska lagar om dataskydd. Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 fPR på grund av vårt berättigade intresse för den behovsbaserade och riktade webbdesignen. Av skäl relaterade till din särskilda situation har du när som helst rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter om dig och görs i enlighet med artikel 6.1 fPR.

För mer information om de uppgifter som samlas in och används av YouTube och Google och dina tillhörande rättigheter och integritetsskydd, se YouTubes sekretesspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).

Information om uppgifter - redigering, blockering, borttagning

Du har alltid rätt att få information om dina lagrade personliga uppgifter. Naturligtvis kan du också begära oss att redigera, blockera eller att ta bort dina uppgifter. Du har rätt att klaga till myndigheten enligt art. 77 GDPR om du tror att dina uppgifter inte behandlas lagligt.

Kontakta oss gärna. Kontaktmöjligheter finns i Om oss.

Senaste uppdateringen: 23.10.2019.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: